HOME

 

 

Lažne poslovice © Coraggio Merlocampi:

  1. Odelo (ne) čini čověka. (Nemački original: Odelo čini čověka)
  2. Poklonu se u zube (ne) gleda.
  3. Važno je učestvovati. (Nije važno učestvovati ako možeš da pobědiš bez učešća)
  4. Ko rano rani 2 sreće (ne) grabi.