HOME

 

RODBINSKI NAZIVI

(F. Tanocki)

Srodstvo – biloško i sociološko

(krvno, bračno, građansko)

Rodbinski nazivi pripadaju najstarijim riječima.

UZLAZNA LOZA

otac, tata – muški predak u 1. koljenu

mati, mama – ženski predak u 1. koljenu

baba i djed – predak u 2. koljenu

prababa i pradjed – predak u 3. koljenu

praprababa (šukun, lat. secundus) i prapradjed – predak u 4. koljenu

prapraprababa (prašukun) i praprapradjed – predak u 5. koljenu

SILAZNA LOZA (potomci)

sin – muški potomak u 1. koljenu

kći – ženski potomak u 1. koljenu

unuk i unuka – potomci u 2. koljenu

praunuk i praunuka – potomci u 3. koljenu

prapraunuk (konunuk) i prapraunuka – potomci u 4. koljenu

praprapraunuk i praprapraunuka – potomci u 5. koljenu

BOČNA LOZA

brat i sestra – ostala djeca istih roditelja

polubrat i polusestra – dijete jednog zajedničkog roditelja

brat po ocu i sestra po ocu – maćehina djeca

brat po majci i sestra po majci – očuhova djeca

sinovac i sinovica – bratova djeca muškoj osobi

bratić i bratična – bratova djeca ženskoj osobi

nećak i nećakinja – sestrina djeca muškoj osobi

sestrić i sestrična – sestrina djeca ženskoj osobi

prasinovac, pranećak – bratovo unuče muškoj osobi

prabratić, prasestrić – bratovo unuče ženskoj osobi

stric, čiča, amidža – očev brat

ujak, daidža – majčin brat

polustric – očev polubrat

poluujak – majčin polubrat

tetka, teta, cija – roditeljeva sestra (tetka po ocu i tetka po majci)

polutetka – roditeljeva polusestra

stričević, prvobratučed – stričev sin, očeva brata sin

stričevična, prvobratučeda – stričeva kći , očeva brata kći

ujaković – ujakov sin, majčina brata sin

ujakovična – ujakova kći, majčina brata kći

tetkić – tetkin sin, roditeljeve sestre sin

tetkična – tetkina kći, roditeljeve sestre kći

prvi bratić, zrman – roditeljeva brata ili sestre sin

prva sestrična, zrmana – roditeljeva brata ili sestre kći

izvanji sinovac i sinovica - stričevićeva djeca muškoj osobi

izvanji bratić i bratična – stričevićeva djeca ženskoj osobi

izvanji nećak i nećakinja – stričevičnina djeca muškoj osobi

izvanji sestrić i sestrična – stričevičnina djeca ženskoj osobi

prastric – djedov brat

praujka – bakin brat

pratetka – djedova ili bakina sestra

izvanji stric – očev stričević

izvanji ujak – majčin stričević

izvanja tetka – roditeljeva stričevna

izvanji stričević i stričevina – očeva stričevića djeca

izvanji ujaković i ujakovična – majčina stričevića djeca

izvanji tetkić i tetkična – roditeljeve stričevične djeca

drugi bratić i sestrična – roditeljeva prvoga bratića djeca

---

barba, dundo, cio – roditeljev brat (u uzlaznom stupnju srodstva)

bratić i sestrična – srodnici u bočnoj lozi u istom stupnju srodstva

nećak i nećakinja – srodnici u bočnoj lozi u silaznom stupnju srodstva

SVOJTA

svèkrbina – muževa rodbina

tazbina, púnčevina – ženina rodbina

svekar i svekrva – muževi roditelji

tast, punac, starac – ženin otac

punica, tastika – ženina majka

prijatelj, prijan, priša – zetov ili snahin otac roditelju svoje kćeri ili sina

prijateljica, prija, prijica – zetova ili snahina majka roditelju svoje kćeri ili sina

snaha, nevjesta – sinova žena

zet – kćerin muž

snaha, nevjesta – bratova žena

zet – sestrin muž muškoj osobi

djever – mužev brat

zaova – muževa sestra

šurjak, šura – ženin brat

svast, svaja, svastika – ženina sestra

jetrva – muževa brata žena

šurjakinja – ženina brata žena

pašanac, pašo, badžanak, badžo – ženine sestre muž

zaovac – muževe sestre muž

svaća – snahina sestra

šogor i šogorica, kunjado i kunjada – srodnici po ženidbi ili udaji u istom stupnju srodstva

strina – očeva brata žena

ujna – majčina brata žena

tetak – roditeljeve sestre muž

prasvekar i prasvekrva – muževi djed i baka

pratast i prapunica – ženini djed i baka

................................................................................................................................................

Dodajte novo: e-mail