HOME

 

 

 

U Hrvatskoj ne valja vokabular, ne valja gramatika – ponadasmo se da je pravopis valjan

– kad tamo – ne valja ni on!

Predlaže se "etimoložko" i predlaže se novo fonološko, važno da je drugačije od dosadašnjeg pisanja – koje, eto, ništa ne valja!

 

Koriensko 2002

Koriensko 1942

Fonološko 2001